Data Protection

sanwal-deen-93466

19 feb: Rijksregisternummer en privacy

Het rijksregisternummer, dat terug te vinden is op de achterkant van de identiteitskaart, wordt steeds vaker aanzien als een handig persoonsgegeven om iemand te identificeren. Steeds meer sportverenigingen houden aan de hand van dit unieke nummer hun ledenbestand bij. Ook ondernemingen schrikken er niet voor terug om hun klantenbestand te registreren aan de hand van het uitlezen van de eID (elektronische identiteitskaart) waardoor zij ook in het bezit komen van…

One little boy reading to  robot from cardboard boxes outdoors.

25 jan: Wanneer heeft een onderneming een DPO nodig?

Krachtens artikel 37, lid 1, van de GDPR is de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) in drie specifieke gevallen verplicht: a) wanneer de verwerking door een overheidsinstantie of overheidsorgaan wordt verricht; b) wanneer de kerntaken van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bestaan uit verwerkingen die regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen; c) wanneer de kerntaken van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bestaan uit verwerking…

gdpr_gegevensbeschermingsautoriteit_artikel

12 jan: De Privacycommissie wordt de Gegevensbeschermingsautoriteit

Met het oog op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei 2018 dient de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie) een grondige hervorming te ondergaan om naleving van de GDPR zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Hiertoe werd op 10 januari 2018 de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevenbeschermingsautoriteit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet zal in werking…

concept of leaky software, data with a tap sticking out

14 nov: Datalekken in de GDPR

De VS is al enkele weken in de ban van het Equifax-datalek. Persoonsgevens van maar liefst 143 miljoen Amerikanen werden er gehackt. Twee weken geleden werd bekend dat zowat alle e-mailaccounts van Deloitte werden gehackt en dat de hacking waarschijnlijk al een jaar geleden tot stand kwam en ongezien zijn gang kon gaan. Ironisch genoeg is Equifax de organisatie waar de Amerikanen zich toe richten om zich tegen identiteitsdiefstal te beschermen…

Close-up of woman's eye

19 okt: Vingerscan en gezichtsherkenning, hoe zit dat nu met de GDPR?

De lancering van de IPhoneX die de vingerafdruk als verificatiesysteem vervangt door gezichtsherkenning, heeft het privacydebat in de pers aangewakkerd. Daarbij werd angstvallig verwezen naar het grote gevaar van de gezichtsherkenningstechnologie daar deze profiling mogelijk maakt door onze gelaatsuitdrukking te analyseren. Zo kan de technologie ’s morgens zien of we met het verkeerde been uit bed gestapt zijn en kan het daar op inspelen. Of zoals een recent onderzoek uitwees,…

vinger

14 jun: Q is watching you!

Net toen ik deze ochtend Kortrijk aan het binnenrijden was op weg naar mijn werk hoorde ik op de radio dat het plaatselijke stadsbestuur een raamakkoord heeft goedgekeurd om iedere bezoeker van de stad van aankomst tot vertrek te tracken en dit tot op tien meter nauwkeurig. De enthousiaste schepen Arne Vandendriessche vertelt er meteen bij dat ook zal nagegaan worden vanwaar de bezoeker komt en wat hij precies doet…