Laat uw onderneming bijstaan door een Privacy expert

All-in-one formules GDPR voor uw onderneming
Uw onderneming tijdig GDPR proof zonder zorgen. Een privacy audit en opmaak van alle verplichte documenten door een privacy expert
Privacy expert voor uw onderneming
Als gecertificeerd DPO kan ik uw onderneming bijstaan voor al uw privacy problemen.
Dit zowel als DPO, advies op maat, opmaak documenten, optimalisatie bedrijfsprocessen,...
Gecertificeerd Data Protection Officer
Olivier Sustronck is gecertificeerd DPO en staat voor een snelle en professionele aanpak. Hij is auteur van het 'Praktijkboek Internetrecht' uitgegeven bij WoltersKluwer en publiceert regelmatig over de GDPR. Hij begeleidt zowel overheidsinstanties, kleine als beursgenoteerde bedrijven als privacy expert en DPO

Privacy Blog

sanwal-deen-93466
19 feb: Rijksregisternummer en privacy

Het rijksregisternummer, dat terug te vinden is op de achterkant van de identiteitskaart, wordt steeds vaker aanzien als een handig persoonsgegeven om iemand te identificeren. Steeds meer sportverenigingen houden aan de hand van dit unieke nummer hun ledenbestand bij. Ook ondernemingen schrikken er niet voor terug om hun klantenbestand te registreren aan de hand van het uitlezen van de eID (elektronische identiteitskaart) waardoor zij ook in het bezit komen van…

One little boy reading to robot from cardboard boxes outdoors.
25 jan: Wanneer heeft een onderneming een DPO nodig?

Krachtens artikel 37, lid 1, van de GDPR is de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) in drie specifieke gevallen verplicht: a) wanneer de verwerking door een overheidsinstantie of overheidsorgaan wordt verricht; b) wanneer de kerntaken van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bestaan uit verwerkingen die regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen; c) wanneer de kerntaken van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bestaan uit verwerking…

gdpr_gegevensbeschermingsautoriteit_artikel
12 jan: De Privacycommissie wordt de Gegevensbeschermingsautoriteit

Met het oog op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei 2018 dient de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie) een grondige hervorming te ondergaan om naleving van de GDPR zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Hiertoe werd op 10 januari 2018 de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevenbeschermingsautoriteit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet zal in werking…